AE788.INFO - Nhà cái cá cược uy tín hàng đầu Việt Nam

Luật Cá Cược Bóng Chày, Cách Cá Cược Bóng Chày

 • Cược trực tiếp là chỉ một trận đấu chỉ định đang diễn ra thi đấu có thể tiếp nhận đặt cược, phương thức tính tiền thưởng giống với quy tắc cược đơn của bóng chày. Cược trực tiếp dựa vao kết quả cuối cùng của 2 đội làm chuẩn.
 • Tính kết quả phát thưởng của cược trực tiếp: kết quả trận đấu đều dựa vào tỷ số từ khi trận đấu bắt đầu và cho đến khi trải qua hơn 9 lượt đấu để kết thúc trận đấu làm chuẩn. Nếu trận đấu đang diễn ra mà gặp phải trường hợp đột xuất (ví du: mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác), thì đơn cược của thể loại cược này sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ cược trực tiếp và phát thưởng:
Thời gian Đội chủ/ Đội khách Chấp Trên/Dưới
06:10a

Trực tiếp
New York Mets[H]

Florida Marlins
  0.970 O 7.5 0.940
1-50 0.910 U 7.5 0.960
06:10a

Trực tiếp
Baltimore Orioles[H]

New York Yankees
  0.960 O 6 0.910
1+10 0.920 U 6 0.990
 • Trong trận đấu chỉ định, một đội đưa ra điểm số chấp làm điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu dựa vào tỷ số từ khi bắt đầu cho đến khi trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.
 • Điều kiện chiến thắng: cược chấp trực tiếp là dựa vào tỷ số sau khi kết thúc trận đầu đối chiếu với tỷ lệ cược lúc đặt cược, làm điều kiện chiến thắng.
 • Phát thưởng: phải phù hợp với tỷ lệ cược của điều kiện chiến thắng làm tiêu chuẩn để phát thưởng.
Ví dụ cược chấp điểm trong thi đấu trực tiếp và phát thưởng:
Trận Loại kết quả Tỷ số Đội đặt cược/ tỷ lệ cược Kết quả đặt cược (Tiền cược 1000)
Baltimore Orioles[H]

New York Yankees 1+10
Toàn thắng/toàn thua 1:4 Baltimore Orioles 0.96 Thua tiền cược 1000
New York Yankees 0.92 Thắng 1000x(1+0.920)-1000=920

(Tiền thưởng đã trừ đi tiền cược)
2:1 Baltimore Orioles 0.96 Thắng 1000x(1+0.960)-1000=960

(Tiền thưởng đã trừ đi tiền cược)
New York Yankees 0.92 Thua tiền cược 1000
Chấp 0:1 Baltimore Orioles 0.96 Thua 1000x(1-10%)-1000= – 100
New York Yankees 0.92 Thắng 1000x(1+0.920×10%)-1000=92

(Tiền thưởng đã trừ đi tiền cược)
New York Mets

Florida Marlins 1-50
Chấp 1:2 New York Mets 0.97 Thắng 1000x(1+0.970×50%)-1000=485

(Tiền thưởng đã trừ đi tiền cược)
Florida Marlins 0.91 Thua 1000x(1-50%)-1000= – 500
 • Trong trận đấu chỉ định, khi đặt cược trên/ dưới của 1 trận đấu (tổng điểm của cả trận), nếu tổng điểm đạt được của trận đấu lớn hơn điểm cược trên/dưới thì gọi là [Trên], nếu nhỏ hơn thì gọi là [Dưới].
 • Nếu tổng điểm đạt được của trận đấu vừa bằng với điểm cược trên/dưới, thì tiền cược sẽ được hoàn trả lại toàn bộ, kết quả trận đấu đều dựa vào tỷ số khi bắt đầu trận đấu cho đến khi đã trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.
 • Điều kiện chiến thắng: Cược trên/dưới trực tiếp là dựa vào tỷ số cuối cùng sau khi kết thúc trận đấu đối chiếu với tỷ lệ cược lúc đặt cược làm điều kiện chiến thắng.
 • Phát thưởng: phải phù hợp với tỷ lệ cược của điều kiện chiến thắng làm tiêu chuẩn để phát thưởng.
Cược Trên/Dưới trực tiếp
Trận Loại kết quả Tỷ số Đội cược/ tỷ lệ cược Kết quả đặt cược (Tiền cược 1000)
Baltimore Orioles

New York Yankees
Thắng 2:5 O 6 0.91 Thắng 1000x(1+0.910)-1000=910

(Tiền thưởng đã trừ đi tiền cược)
Thua U 6 0.99 Thua tiền cược 1000
Hòa 4:2 O 6 0.91 Hoàn trả lại tiền cược
Hòa U 6 0.99 Hoàn trả lại tiền cược
 • Cược xiên- chấp điểm là chỉ trong một trận đấu chỉ định, một đội đưa ra điểm số chấp làm điều kiện thi đấu, kết quả trận đấu dựa vào tỷ số khi bắt đầu trận đấu và phải trải qua ít nhất 5 lượt đấu trở lên cho đến khi kết thúc trận đấu làm chuẩn.
 • Cược xiên – trên/dưới là chỉ trong một trận đấu chỉ định, khi đặt cược xiên trên/dưới (tổng điểm của cả trân), nếu tổng điểm đạt được của trận đấu lớn hơn điểm cược trên/dưới thì gọi là [Trên]; nếu nhỏ hơn thì gọi là [Dưới]. Kết quả trận đấu dựa vào tỷ số từ khi bắt đầu trận đấu và sau khi trải qua hơn 9 lượt đấu làm chuẩn.
 • Trong cược xiên- trên/dưới, nếu do mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác dẫn đến trận đấu kết thúc sớm hơn khi chưa thi đấu hết 9 lượt đấu, thì tỷ lệ cược của cược xiên trên/dưới sẽ được tính là [1].
 • Mỗi một trận đấu được mở ra trong「Chấp điểm, trên dưới trong cược xiên」, khách hàng có thể đặt cược một cách chơi trong số đó sẽ giành chiến thắng.
 • Tất cả quy tắc chơi và tỷ lệ cược được công bố trong「Chấp điểm, trên dưới trong cược xiên」đều được coi là cược xiên (bao gồm xiên 2, xiên 3, xiên 4…)
Ví dụ đặt cược chấp điểm và trên/dưới trong cược xiên:
Thời gian Giải đấu Đội chủ/Đội khách Chấp Trên/Dưới
7:10p NL Florida Marlins-Leiter[L] 

New York Mets[H]-Glavine[L]
1-50 0.860 O 7.5 0.830
0.900 U 7.5 0.930
7:35p AL New York Yankees-Brown[R]

Baltimore Orioles [H]-Cabrera[R]
1+10 0.880 O 10 0.830
0.880 U 10 0.910
Kết quả trận đấu Loại kết quả Loại cược/Nội dung Kết quả đặt cược

(Tiền cược 1000)

Marlins 2:0 Mets[H]

Yankees 3:1 Orioles[H]

Toàn thắng [2 xiên 1]

Florida Marlins 1-50 New York Mets

Florida Marlins @0.860

New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles

New York Yankees @0.880
Thắng 1000*(1+0.860)*(1+0.880)-1000=2496

(Đã trừ tiền cược)
Marlins 2:0 Mets[H]

Yankees 3:1 Orioles[H]
Toàn thua [2 xiên 1]

Florida Marlins 1-50 New York Mets

New York Mets @0.900

New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles

New York Yankees @0.880
Thua tiền cược 1000
Marlins 3:2 Mets[H]

Yankees 2:1 Orioles[H]
Chấp [2 xiên 1]

Florida Marlins 1-50 New York Mets

Florida Marlins @0.860

New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles

New York Yankees @0.880
Thua 1000*(150%)*(1+0.880*10%)-1000= -456
Marlins 3:2 Mets[H]

Yankees 2:1 Orioles[H]
Chấp [2 xiên 1]

Florida Marlins 1-50 New York Mets

New York Mets @0.900

New York Yankees 1+10 Baltimore Orioles

Baltimore Orioles @0.880
Thắng 1000*(1+0.900*50%)*(1-10%)-1000=305

(Đã trừ tiền cược)
 • Cược xiên tổng hợp là chỉ trong một trận đấu chỉ định, trong đó cung cấp các loại cược làm điều kiện đặt cược xiên.
 • Mỗi một trận đấu được mở ra trong「cược xiên tổng hợp」, khách hàng chỉ có thể đặt cược 1 loại cược trong số đó sẽ giành chiến thắng. Kết quả trận đấu và cách tính kết quả đều dựa vào quy tắc đặt cược các loại cược làm chuẩn.
 • Trong cược xiên trên/dưới, cược chấp 1.5 điểm, nếu do mưa quá lớn hoặc nguyên nhân khác dẫn đến trận đấu kết thúc sớm hơn dự kiến khi chưa thi đấu hết 9 lượt đấu, thì tỷ lệ cược của các cách chơi cược xiên trên/dưới, cược 1 thua 2 thắng được tính là [1].
 • Tất cả các loại đặt cược và tỷ lệ cược được công bố trong「Cược xiên tổng hợp」đều được coi là cược xiên (bao gồm xiên 2, xiên 3, xiên 4…)
Ví dụ cược xiên tổng hợp:
Thời gian Đội chủ/ Đội khách Chấp Trên/Dưới 1X2 Chấp 1.5 điểm
7:10p

NL
Florida Marlins-Leiter[L] 

New York Mets[H]-Glavine[L]
1-50 0.920 O 7.5 0.850 0.66 1.5 1.00
0.960 U 7.5 0.950 1.28 0.84
7:35p

AL
New York Yankees-Brown[R] 

Baltimore Orioles[H]-Cabrera[R]
1+10 0.940 O 10 0.870 0.74 1.5 1.12
0.940 U 10 0.930 1.16 0.74
Kết quả trận đấu Loại kết quả Loại cược/nội dung “Kết quả đặt cược

(Tiền cược 1000)
Marlins 3:2 Mets[H]

Yankees 2:1 Orioles[H]
Toàn thua [2 xiên 1]

1×2-Florida MarlinsVS.New York Mets

New York [email protected]

Trên/Dưới- Baltimore Orioles VS. New York Yankees

O 10 @0.870
Thua tiền cược 1000
Toàn thắng [2 xiên 1]

1×2-Florida MarlinsVS.New York Mets

Florida Marlins @0.66

Chấp 1.5-New York Yankees1.5Baltimore Orioles

Baltimore Orioles @0.74
Thắng 1000*(1+0.660)*(1+0.740)-1000=1888

(Đã trừ tiền cược)
Bóng chày (đội mạnh) Cược đội mạnh Tỷ lệ cược Phương thức tính Cược đội yếu Tỷ lệ cược Phương thức tính
0 Thắng 1 điểm 0.93 Tiền cược x 0.93 Thắng 1 điểm 0.93 Tiền cược x 0.93
0-10 Hòa thua 10% 0.93 Tiền cược x 10% Hòa thắng 10% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 10%
0-20 Hòa thua 20% 0.93 Tiền cược x 20% Hòa thắng 20% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 20%
0-30 Hòa thua 30% 0.93 Tiền cược x 30% Hòa thắng 30% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 30%
0-40 Hòa thua 40% 0.93 Tiền cược x 40% Hòa thắng 40% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 40%
0-50 Hòa thua 50% 0.93 Tiền cược x 50% Hòa thắng 50% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 50%
0-60 Hòa thua 60% 0.93 Tiền cược x 60% Hòa thắng 60% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 60%
0-70 Hòa thua 70% 0.93 Tiền cược x 70% Hòa thắng 70% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 70%
0-80 Hòa thua 80% 0.93 Tiền cược x 80% Hòa thắng 80% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 80%
0-90 Hòa thua 90% 0.93 Tiền cược x 90% Hòa thắng 90% 0.93 Tiền cược x 0.93 x 90%
 • Cược tỷ số chính xác
 • Giới thiệu cách chơi: trong trận đấu chỉ định, dự đoán tỷ số chính xác cuối cùng của trận đấu. Ví dụ A thắng B 2 điểm, A +2 B, hoặc B thắng A 2 điểm, B+2A
 • Phương thức đặt cược: trong một trận đấu chọn tỷ lệ cược và số điểm giành chiến thắng của đội chủ hoặc đội khách. Trước khi đặt cược nên ấn nút “cập nhật mới” để có thể nhận được tỷ lệ cược mới nhất.
 • Khi chọn đặt cược tỷ số chính xác, nếu chọn trúng tỷ số chính xác cuối cùng của trận đấu thì sẽ thắng được tiền thưởng.
 • Ví dụ cược tỷ số chính xác và phát thưởng: lấy trận đấu của Braves[H] & Diamondbacks
Ví dụ cược tỷ số chính xác:
Thời gian Đội chủ/Đội khách +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9up
17/08

8:05
Braves

Diamondbacks [Home]
1.8 3.0 5.5 7.5 8.6 11 13 15 17
2.0 4.0 6.0 7.2 10 12 12 16 16
Đội chủ/Đội khách Tình trạng đặt cược Kết quả trận đấu Đặt cược 1000, và dựa vào tỷ lệ cược ở bảng trên để tính
Diamondbacks [Home]

Braves
Dự đoán Diamondbacks+1 2:1 Thắng (1,000X2)-1,000(tiền cược)=1,000
Dự đoán Diamondbacks+1 Thua 1,000
Diamondbacks [Home]

Braves
Dự đoán Diamondbacks+4 1:5 Thua 1,000
Dự đoán Diamondbacks+4 Thắng (1,000X7.5)-1,000(tiền cược)=6,500
 • Tổng bàn thắng

  Giới thiệu cách chơi: trong trận đấu chỉ định, dự đoán tổng bàn thắng cuối cùng của trận đấu.
 • Phương thức cược: 1~2 điểm, 3~4 điểm, 5~6 điểm…19 điểm trở lên. Trước khi đặt cược phải ấn chọn cập nhật mới” để nhận được tỷ lệ cược mới nhất.
 • Tư cách nhận thưởng: mỗi một mục cược tổng bàn thắng, nếu chọn chính xác tổng bàn thắng của trận đấu thì sẽ thắng được tiền thưởng.
 • Ví dụ cược tổng bàn thắng và phát thưởng: lấy ví dụ cho trận đấu Braves & Diamondbacks
 • Tổng bàn thắng, trên/dưới, 1 thua 2 thắng, cược trực tiếp đều dựa vào tỷ số sau khi kết thúc 9 lượt đấu để tính kết quả (bao gồm hiệp phụ bù giờ)
Ví dụ cược tổng bàn thắng:
Thời gian Đội chủ/ Đội khách 1~2 3~4 5~6 7~8 9~10 11~12 13~14 15~16 17~18 +19up
12/04

8:05
Braves

Diamondbacks [Home]
5.04 2.35 3.25 7.50 5.95 5.95 18.10 19.00 19.89 20.80
Kết quả trận đấu Tổng bàn thắng Đặt cược 1000 và dựa vào bảng tỷ lệ cược bên trên để tính
0.1 1 Kết quả thắng thua Cược 1~2 Thắng  (1,000X5.04)-1,000(tiền cược)=4,040
Cược 3~4 Thua 1,000
3:0 3 Kết quả thắng thua Cược 1~2 Thua 1,000
Cược 3~4 Thắng (1,000X2.35)-1,000(tiền cược)=1,350
 • Cược ảo

  Giải thích: Cược ảo là cuộc thi ảo được giả thuyết bởi công ty chúng tôi, thắng thua dựa trên so sánh với điểm số thực tế. Logic phát thưởng giống với quy tắc cược bóng chày.
 • Quy tắc như sau: dự đoán 2 đội bóng trong ngày, điểm số của mỗi bên để tính sự chênh lệch trong cược chấp, tổng bàn thắng của mỗi bên để tính trên/dưới.

  (Chú ý: Kết quả dựa vào tỷ số cuối cùng của mỗi đội trong thời gian quy định. Nếu trong đó có 1 trận đấu bị hủy hoặc tạm ngừng thì đặt cược áo trong trận đấu đó sẽ coi là không hợp lệ. Mục này chỉ áp dụng cho các trận đấu khác nhau, không cùng giải đấu, không cùng thời gian thi đấu trong ngày.)
 • Ví dụ:

  1. Trận đấu chính thức →1. New York Yankees & Detroit Tigers/ 2. New York Mets & L.A. Dodge

  2. Cược ảo →1. New York Yankees & L.A. Dodge / 2. Detroit Tigers & New York Mets

  (Chú ý: Nếu hòa, đội bị chấp sẽ giành chiến thắng, đội chấp sẽ thua. Nếu trận đấu chưa diễn ra đủ 9 lượt đấu thì đơn cược cho cược ảo của trận đấu đó sẽ không hợp lệ !!)

Bài viết Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.